ISP Squash
 
   
   
 

Sports for All - Squash Championship

  D.Y.Patil Stadium, Navi Mumbai, Maharashtra: 6th December 2016
 
  L to R : All the Winner & Runner's up of SFA Championship
 
  L to R : The Entrance of D.Y Patil Stadium
 
  L to R : Sahay Shlok, Avinash Yadav
   
   
 
  L to R : Rachit Shah, Anshuman Jaisingh, Krishiv Gupta
 
  L to R : Shreya Narang, Annika Jain
   
   
  L to R : Deepak Mandal, Ashok Sahay, Avinash Yadav
   
 
  L to R : Aimaan Zakaria, Priyaan Thakker, Vansh Wadhawan
   
   
 
  L to R : Mohit Bhatt, Jay Vaknall, Harshraj Yadav
 
  L to R : Sunita Patel & Aishwarya