ISP Squash
 
   
   
 

Khar Gymkhana Syska Squash Open 2017

  Khar Gymkhana Syska Squash Open 2017
 
  Jamal Sakib, Bhavesh Shah, Sanjay Pawar, Ravi Dixit, Sanjay Goyal, Committee Member, Anshul Goyal, Vijendra Pawar, Jean Pierre Brits, Rahul Baitha, Abhishek Agarwal,  Ashok Nagpal, Mahendra Agarwal, Navmi Sharma,  Amit Pal Kohli, Shashi Pandey, Parth Ambani, Vivaan Bhatia, Saniya Jaggi, Agastya Bansal,  Aishwarya K Khubchandani
 
  Committee Member, Jamal Sakib, Bhavesh Shah, Sanjay Pawar, Ravi Dixit, Sanjay Goyal, Anshul Goyal, Committee Member, Vijendra Pawar, Jean Pierre Brits, Rahul Baitha, Abhishek Agarwal, Ashok Nagpal, Mahendra Agarwal, Navmi Sharma, Amit Pal Kohli, Shashi Pandey, Parth Ambani, Vivaan Bhatia, Saniya Jaggi, Agastya Bansal, Aishawarya K Khubchandani, Vijay Kandhari
  Vishal Yadav, Sachika Balvani, Pranay Merchant, Nilesh Pal, Sandeep Paswan, Jamal Sakib, Bhavesh Shah, Sanjay Pawar, Ravi Dixit, Sanjay Goyal, Anshul Goyal,  Committee Members, Vijendra Pawar, Jean Pierre Brits, Rahul Baitha, Abhishek Agarwal, Aishwarya K Khubchandani Ashok Nagpal, Navmi Sharma, Vijay Kandhari, Vijay Waghela, Sachin Jadhav, Amit Pal Kohli, Shashi Pandey, Parth Ambani, Vivaan Bhatia, Agastya Bansal, Shaurya B Shah, Saniya Jaggi, Arjun Morey, Saisha Gupta, Aleya Masand
 
   Sanjay Goyal, Bhavesh Shah, Committee Members, Ravi Dixit, Jean Pierre Brits, Vijay Kandari, Ashok Nagpal